Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

krn
Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć. A niejeden z tych, którzy umierają zasługuje na życie. Czy możesz ich nim obdarzyć? Nie bądź więc tak pochopny w ferowaniu wyroków śmierci, nawet bowiem najmądrzejszy nie wszystko wie.
— J.R.R. Tolkien
krn
2309 621c 500
Reposted bywartimenovelty wartimenovelty
krn
Nie pytaj nas o miłość - mamy to przećwiczone, bo to pokolenie ją zgubiło na melanżu, razem z telefonem.
— Łona
Reposted byakustyka-mysli akustyka-mysli

July 12 2018

krn
1123 5222
Przez okno pędzącego samochodu widzę jak wszystko co kocham rozpada się. Nie przeczytane książki, nie opowiedziane żarty, nie widziane pejzaże.
krn
Play fullscreen
Nasza epoka jest parodią wszystkich.
krn
Lepiej zamknąć oczy, nie widzieć tego co się ma lub tego czego się nie ma, w głowie zawsze można mieć wszystko i wszystkich pod ręką bo, rzeczy nie materialne są zazwyczaj lepsze.

July 11 2018

krn
Żeby ci mnie zabrakło. Nagle w środku nocy odkryjesz, że w ramionach trzymasz pustkę.
Reposted bySkydelan Skydelan
krn
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię...
Reposted bySkydelanfemme-fatal

July 10 2018

krn
0012 bf14 500

July 02 2018

krn
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted byachaiiSkydelanlenifcadesperateeeDaisy88ankaottak94pomrukispalonyteatrwikszfiligranovabrightdiamonddejnotobecontinuednot-good-enoughgonnabebetterKacSoussenowacziKawaiiNamidaczescdowidzeniarawruaparttake-carecristinaamentispenetralialikearollingstonetak-niewielehavingdreamsjoanmMartwa13immatureliesviajerodissapointedbutnotsuprisedemtezmazupelittlewhiteliesramoneskamilenafringeeczterywiekipozniejzmoraanikrokuCypussskinu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl