Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

krn
2504 7b5e
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazazel azazel
krn
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Pratchett
Reposted fromliczbapi liczbapi viaazazel azazel
1492 f91f
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaazazel azazel
krn
2303 eae3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaazazel azazel
krn
8918 695e 500
Reposted fromministerium ministerium viaazazel azazel
krn
4451 81f7
krn
1841 af58
Reposted fromchocosinner chocosinner viaazazel azazel
krn
0127 e3be
krn
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaazazel azazel
krn
9393 dfa0 500
no właśnie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel

May 07 2015

krn
8088 b889
Reposted fromweltensturm weltensturm viaazazel azazel
krn
5100 e842
krn
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute viaazazel azazel
krn
9374 9761 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom viaazazel azazel
krn
0685 69f9
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaazazel azazel
krn
8282 852d
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaazazel azazel
krn
5727 27d2 500
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup
krn
"Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu."
— -R.Brett
Reposted frommaddaleinee maddaleinee
krn

April 16 2015

krn
9614 9356 500
Reposted fromkujikeru kujikeru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl